dr J. Szymankiewicz „SZTUKI WALKI – ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ”

Książka dr J. Szymankiewicza pt. SZTUKI WALKI – ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ. Psychofizyczne i kulturowe podstawy systemowego szkolenia według doświadczeń krajów Azji Centralnej i Wschodniej, napisana została we współpracy z prof. dr hab. T. Gałkowskim, to rozszerzona wersja dysertacji doktorskiej autora. Porusza najbardziej zaawansowane aspekty dotyczące strategii, filozofii, psychologii walki, a szczególnie podstaw konstrukcji systemów azjatyckich szkół walki wręcz poparte badaniami, ujmującymi stopień zrozumienia i obecności tych aspektów w treningu polskiego środowiska, zajmującego się tą dziedziną kultury fizycznej. Książkę wydało Wydawnictwo Naukowe ATLA2 z Wrocławia.

Format B4; Oprawa kartonowa miękka; Stron 220. Książka jest jeszcze do nabycia w szczątkowym nakładzie e-mail: vingtsunkuen@poczta.onet.pl

TOP