aktualności ze strony Polskiego Związku Wushu

W związku z wprowadzeniem od 1 grudnia nowych przepisów sanitarnych udział publiczności na zawodach nie będzie możliwy.

Książka dr J. Szymankiewicza pt. SZTUKI WALKI – ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ. Psychofizyczne i kulturowe podstawy systemowego szkolenia według doświadczeń krajów Azji Centralnej i Wschodniej, napisana została we współpracy z prof. dr hab. T. Gałkowskim, to rozszerzona wersja dysertacji doktorskiej autora. Porusza najbardziej zaawansowane aspekty dotyczące strategii, filozofii, psychologii walki, a szczególnie podstaw konstrukcji systemów azjatyckich szkół

Sensacyjna albumowa publikacja dr J. Szymankiewicza pt. Ving Tsun Kuen. Historia i koncepcja systemów walki chińskich tajnych stowarzyszeń, została wydana staraniem autora. W ostatnich trzech dekadach XX wieku upowszechniono wiele nieprawdziwych informacji na temat historii i pochodzenia wielu południowych systemów kung fu, w tym stylu Ving Tsun kuen. Dotarcie autora do dokumentów i oryginalnych chińskich tekstów dotyczących rozwoju stylów tego

TOP