aktualności ze strony Polskiego Związku Wushu

Książka dr J. Szymankiewicza pt. SZTUKI WALKI – ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ. Psychofizyczne i kulturowe podstawy systemowego szkolenia według doświadczeń krajów Azji Centralnej i Wschodniej, napisana została we współpracy z prof. dr hab. T. Gałkowskim, to rozszerzona wersja dysertacji doktorskiej autora. Porusza najbardziej zaawansowane aspekty dotyczące strategii, filozofii, psychologii walki, a szczególnie podstaw konstrukcji systemów azjatyckich szkół

Sensacyjna albumowa publikacja dr J. Szymankiewicza pt. Ving Tsun Kuen. Historia i koncepcja systemów walki chińskich tajnych stowarzyszeń, została wydana staraniem autora. W ostatnich trzech dekadach XX wieku upowszechniono wiele nieprawdziwych informacji na temat historii i pochodzenia wielu południowych systemów kung fu, w tym stylu Ving Tsun kuen. Dotarcie autora do dokumentów i oryginalnych chińskich tekstów dotyczących rozwoju stylów tego

Jin w kung fu – podstawy fizyczne

komunikat zarządu PZ Wushu

 Warszawa 07 stycznia 2019 r.  L.dz.01/01/2019  Członkowie Polskiego Związku Wushu  Szanowni Państwo,  Zarząd Polskiego Związku Wushu zatwierdził kalendarz zawodów sportowych wushu Kungfu oraz wysokość opłat statutowych w 2019 roku.  1. Terminy dokonania opłat:  – Składka członkowska do dnia 04.02.2019  – Licencje klubowe, zawodnicze, instruktorskie, trenerskie, sędziowskie do dnia 04.03.2019.  Prosimy o terminowe wpłaty, ponieważ po

TOP