Wybór nowych Władz

W dniu 10.12.2016 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Wushu kończący i podsumowujący czteroletnią kadencję władz Związku, to jest Zarządu i Komisiji Rewizyjnej.

Zjazd ocenił sprawozdania z działalności, a następnie udzielił absolutorium ustępującym władzom. Członkowie Związku wybrali nowy Zarząd i Komisje Rewizyjną, które podczas obrad ukonstytuowały się w następujących składach:

 

Zarzd PZWS:

 • Jacek Świątkowski – Prezes
 • Tomasz Czachowski – Wiceprezes
 • Henryk Kozakiewicz – Sekretarz Generalny
 • Zbigniew Błaszczak – Skarbnik
 • Rafał Witkowski – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 • Agnieszka Tarasiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Robert Tomczyk – Zastępca Przewdniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Robert Kwiatkowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Walny Zjazd wybrał również Komisję Dyscyplinarną w składzie:

 • Beata Engel – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej
 • Robert Mrózek – Zastępca Przewdniczącego Komisji Dyscyplinarnej
 • Andrzej Cupriak – Socha – Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej

 

Walny Zjazd zatwierdził nowy Statut (t.j) dostosowujący treść do nowelizacji Ustawy o Sporcie, Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz rozszeżający zakres działalności w sporcie Wushu KungFu. Zmiana dotycząca rozszerzenia nazwy sportu Wushu KungFu jest wynikiem wprowadzanych zmian przez organizacje międzynarodowe. Zmiany nazwy dokonała już Europejska Federacja Wushu KungFu.

 

Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy sukcesów.

Dziękujemy również dotychczasowemu władzom za efektywną pracę, w wyniku której odbyło sie w naszym kraju kilka międzynarodowych kursów trenerskich i zawodów sportowych.

Dziękujemy przedstawicielom Klubów Członkowskich za obecność i merytoryczą debatę.

 

Zarząd Polskiego Związku Wushu

TOP