Puchar Polski Wushu Tradycyjnego

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU i MUKS Choy Lee Fut
zapraszają na
PUCHAR POLSKI WUSHU TRADYCYJNEGO
EUROPEAN WUSHU CHAMPINSHIP TOURNAMENT IN SOUTERN STYLES
17-18 grudnia 2016 – Hala Sportowa CSiR KOLNA, ul. Kolna 2, Kraków
_
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
_
Rejestracja:
piątek, 16 grudnia w godzinach 21:00 – 22:00
(sala konferencyjna – Hotel Kolna)
sobota, 17 grudnia w godzinach 7:30-8:15
(sala konferencyjna – Hotel Kolna)
_
Rozpoczęcie zawodów: sobota, 17 grudnia, godz. 9:30
Konkurencje i kategorie wiekowe Pucharu Polski Wushu Tradycyjnego – taolu:
Formy tradycyjne:
1. poniżej 12 lat (podział na kategorie do 8 lat i 9-11lat)
2. 12 – 17 lat (podział na kategorie 12-14 i 15-17 lat)
3. 18 – 39 lat
4. 40 – 60 lat
5. powyżej 60 lat
Konkurencje w poszczególnych kategoriach:
1-Systemy południowe, 2-Systemy północne, 3-Formy z szablą, 4-Formy z mieczem, 5-Formy z kijem, 6-Formy z włócznią, 7-Broń krótka różna i giętka, 8-Broń długa różna (inna), Duilian (set-sparring).
_
UWAGA!
W przypadku startu mniej niż 4 zawodników w konkurencji, konkurencje mogą zostać ze sobą połączone.
_
Kategoria wiekowa poniżej 12 lat i 12-17 lat będzie podzielona na dwie kategorie konkurencjach, w których będzie odpowiednia liczba zawodników.

Konkurencje i kategorie wiekowe EUROPEAN WUSHU
CHAMPINSHIP TOURNAMENT IN SOUTERN STYLES
zostaną przesłane na osobnym zaproszeniu.
Kategorie wiekowe i wagowe – walki:

1. Qingda
Juniorzy:
1. 7-8 lat (chłopcy i dziewczęta)
2. 9-10 lat (chłopcy i dziewczęta)
3. 11-12 lat (chłopcy i dziewczęta)
4. 13-14 lat (chłopcy i dziewczęta)
W wyżej wymienionych kategoriach wiekowych należy podać aktualną wagę zawodnika/zawodniczki.
5. 15-16 lat
chłopcy: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, – 65kg, +65kg
6. 17-18 lat
chłopcy: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, – 65kg, -70kg, +70kg
Seniorzy:
1. Mężczyźni: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, +90kg
2. Kobiety: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70 kg, -75kg, +75kgUWAGA!
W przypadku startu mniej niż 4 zawodników w konkurencji, konkurencje mogą zostać ze sobą połączone.
_
Regulaminy:
Formy tradycyjne: EWuF
Qingda juniorów do 13 lat: regulamin PZWS
Qingda pozostałe kategorie: regulamin EWUF
_
Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia wyłącznie mailowo, w dniach 24 – 30 LISTOPADA, do godz. 24:00, na adres: klubclf@gmail.com i biuro@pzwushu.pl
2. Po terminie zamknięcia zgłoszeń przyjęcie zgłoszenia będzie możliwe tylko za zgodą Komitetu Technicznego Zawodów i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.
3. W dniu zawodów ewentualna zmiana będzie możliwa za zgodą sędziego głównego konkurencji, po wniesieniu dodatkowej opłaty w kwocie 100 zł. Przez zmianę należy rozumieć również brak danych wymaganych przy wypełnianiu zgłoszenia, np. podanie błędnych danych (zła kategoria wagowa lub wiekowa zawodnika).
Prosimy o wpisywanie pełnych dat urodzenia zawodników W przyporządkowaniu kategorii wiekowej, należy wziąć aktualny wiek na dzień 1 stycznia 2016r ( zgodnie z regulaminami IWUF ).
_
Sędziowie:
1. Zgłoszenia wyłącznie mailowo, w dniach 24 – 30 LISTOPADA 2016, do godz. 24:00. 2.Szkoły, które nie zgłoszą sędziów ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 200zł.

Opłaty za udział w PP Wushu Tradycyjnego:

– Kluby członkowskie Polskiego Związku Wushu:
Formy Taolu: 30 PLN za każdą konkurencję
Walki Qingda : 60 PLN
– Kluby NIEZRZESZONE w Polskim Związku Wushu za zgodą PZWS:
Formy Taolu: 40 PLN za każdą konkurencję
Walki Qingda : 80 PLN
(obowiązkowe wykupienie licencji zawodniczej PZWS)

Wszystkie opłaty za udział w Pucharze Polski Wushu Tradycyjnego prosimy dokonywać przelewem do dnia 10 grudnia br., na rachunek:
MUKS Choy Lee Fut
BOŚ BANK 08 1540 1115 2044 2576 4213 0001
UWAGA: nie będzie możliwości dokonywania opłaty podczas rejestracji.

1. Rezygnacja ze startu i nie zgłoszenie tego faktu do biura Związku najpóźniej do dnia 10 grudnia wiąże się z koniecznością płatności 50% wpisowego zgodnie ze zgłoszeniem.
2. Kierownicy Ekip powinni mieć ze sobą kopię zgłoszenia zawodników.
3. Przy rejestracji dzieci należy okazać dokument zawierający datę urodzenia. Brak dokumentu może skutkować skreśleniem z listy startowej.
4. Przy rejestracji należy złożyć podpisane (w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodziców/opiekunów) oświadczenie o odpowiedzialności dla każdego zawodnika.
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub książeczki zdrowia sportowca, stwierdzającego zdolność do startu w zawodach.
6. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać polisę ubezpieczenia NNW.
7. Kluby i zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać licencję PZWS na rok 2016.
_
Zakwaterowanie:
Obiekt Sportowy posada własna bazę noclegową. Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o zgłoszenia i rezerwację pokojów do dnia 30 listopada br. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem (3 posiłki) wynosi 150zł /os. Wpłaty za nocleg należy dokonać do dnia 10 kwietnia na konto MUKS Choy Lee Fut:
BOŚ BANK 08 1540 1115 2044 2576 4213 0001
_
Szczegółowe informacje dotyczące ilości, osób , terminu rezerwacji oraz rodzaju pokojów prosimy wysyłać mailowo najpóźniej do 30.11.2016
_
Bilety: wstęp bezpłatny
Filmowanie zawodów: bez opłat
_
Organizator:
Polski Związek Wushu – Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
Tel.:(22) 628 90 84 (9.00 – 16.00)
e-mail: biuro@pzwushu.pl
_
MUKS Choy Lee Fut – ul. Kasprowicza 10/5, 31-523 Kraków
Tel.: 533 342 747
e-mail: klubclf@gmail.com

TOP